Internationale samenwerking

Internationale samenwerking bij blockchainprojecten

De afgelopen jaren hebben veel overheidsorganisaties blockchainprojecten opgezet. Via het netwerk blockchainpilots.nl en de Dutch Blockchain Coalition wordt samenwerking en informatieuitwisseling tussen deze overheidsorganisaties gefaciliteerd om zo het blockchainecosysteem verder te versterken. In de loop van 2017 intensiveerden de contacten met andere vooruitstrevende landen en steden op het gebied van blockchain, zoals Singapore, Dubai, India en – iets dichterbij huis – de Belgische overheid. Ook internationale organisaties, zoals de VN en de Wereldbank, gaven te kennen geïnteresseerd te zijn in de “Dutch Approach”. In 2018 krijgen de eerste samenwerkingen gestalte.

Met België en Luxemburg is in februari een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin de BeNeLux onderstrepen gezamenlijk te willen werken aan de ontwikkeling van blockchain, bijvoorbeeld op het gebied van identity management volgens het principe van Self Sovereign Identity (het concept dat burgers en bedrijven de regie hebben over hun eigen identiteit zonder afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit). Daarnaast werd op 29 maart het Belgisch-Nederlandse boek over blockchain use cases in het publieke domeingepresenteerd.

De samenwerking met Singapore krijgt na de blockchainmissie naar dat land in november ‘17 een vervolg via een zogenaamde PIB, een Partners for International Business-programma. En met India en Dubai wordt onderzocht in hoeverre deze drie vooruitstrevende landen de krachten kunnen bundelen.

Last but not least, de internationale organisaties. De contacten met het Blockchain Lab van de Wereldbank zijn geïntensiveerd hetgeen in elk geval heeft geresulteerd in een lezing van de Dutch Blockchain Coalition tijdens de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomsten van de Wereldbank. Het vervolg op die bijeenkomst kan een internationaal traject zijn waarbij de Nederlandse overheid en Nederlandse NGO’s een rol spelen. Met de Verenigde Naties wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een boek over de juridische aspecten van blockchain. Dit not-for-profit-boek wordt gerealiseerd dankzij de bijdragen van diverse juridische en blockchainexperts, uit de private en de publieke sector. Het boek wordt in september gepresenteerd in New York en zal gratis te downloaden zijn op www.blockchainpilots.nl.