Blockchain

Pilots

INTERNATIONALE SAMENWERKING

We faciliteren via verschillende projecten de internationale samenwerking op het gebied van blockchain. Samen met onze partners creëren we synergie waar mogelijk en proberen we de ontwikkeling van blockchain in het publieke domein te versterken en te versnellen.

IMPLEMENTATIE

In 2017 werd gestart met de eerste grotere implementatietrajecten. In 2018 zullen meer overheidsorganisaties de stap zetten naar het in productie brengen van hun blockchaindiensten of -applicaties.

IN HET KORT

De Nederlandse overheid werkt via verschillende trajecten aan de ontwikkeling van blockchain voor de publieke sector. Via pilots worden de mogelijkheden van de technologie in kaart gebracht, inmiddels zijn er vele prototypes gebouwd en zijn de eerste projecten geïmplementeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het vormgeven van samenwerking met andere landen en internationale organisaties. Op deze website geven we een overzicht van de resultaten en lopende activiteiten.